STOK

Stok Narciarski w Krzeszowie to 500 m świetnie przygotowanej trasy zjazdowej. Rożnica poziomów to 65 metrów. Nasz Stok usytuowany jest w Krzeszowie blisko Rudnika Nad Sanem. Stacja Złoty Stok w Krzeszowie wyposażona jest w profesjonalny sprzęt do przygotowywania trasy – ratraki. Gorąco zachęcamy do korzystania z lekcji w naszej szkółce i pobierania nauki bądź szlifowania swoich umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Stok jest dośnieżany z armatek. Nasz stok czynny jest do godziny 21:00 umożliwia to oświetlenie na całej trasie, które zapewni bezpieczeństwo i wygodę.

Dla osób które chciałby odpocząć mamy bar gdzie będziecie mogli Państwo zjeść i wypić coś gorącego.

Serdecznie zapraszamy

UWAGA

Art. 29. Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Art. 45. 2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.

Art. 30. 1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Art. 45. 1. Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.

Dane firmy:

Kontakt:

Copyright Wyciąg Narciarski "Złoty Stok" w Krzeszowie 2022 PHU Złoty Stok Sp. z o.o.